:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปืม ดำเนินซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

15 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลแม่ปืม นำโดย นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่ปืม และ คณะผู้บริหาร สั่งการให้ นายน่านนที กัลยา นายช่างไฟฟ้า พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ กาศทรง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปืม ดำเนินซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร