:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

15 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม นำโดย น.ส.นัฐประวีณ์ ธนบุญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกนิษฐกา ลิ้มประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ทต.แม่ปืม พร้อมคณะครู บุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู"ครู"คือ ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ซึ่งแปลว่าหนัก ที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ที่จะถ่ายทอดแก่ศิษย์การไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ที่แสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร