:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่ปืมมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา แก้ววัง เลขานุการฯ เดินทางร่วมงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ ให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ และ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร