:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดดูแลบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 4/2566

16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่ปืม มอบหมายให้ นายนพพร เเลสันกลาง รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯแม่ปืม นำโดย นายอานนท์ วัฒนกรกูล ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯแม่ปืม และ นางหอมนวล ไชยสาร กำนันตำบลแม่ปืม และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดดูแลบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) พร้อมด้วย ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง CG เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดดูแลบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร