:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลแม่ปีม ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลแม่ปืม ใน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และ(ร่าง)แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลแม่ปืม โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร