:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

29 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_20_43_7_455.pdf

catalogs_file_20_43_7_457.pdf

catalogs_file_20_43_7_458.pdf

catalogs_file_20_43_7_459.pdf