:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเรือพายในกว๊านพะเยา”

21 พ.ย. 2565

รายละเอียด: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ขอเชิญฝีพายทั่วฟ้าเมืองพะเยา และต่างจังหวัด สมัครเข้าร่วม "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเรือพายในกว๊านพะเยา" กำหนดการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 054-887210, คุณสุเทพ คำลือ 093-1400458

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_21_43_39_294.pdf