:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ขุดลำเหมืองรุกล้ำที่นา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปืม

11 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนฤนาท ไฝเครือ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม มอบหมายให้ นายมนตรี คำตั๋น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางสาวศิรดา กรมแสง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และนายจินฑกานต์ ปรมสันติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณลำเหมืองพิพาท หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปืม ซึ่งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน และปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงโดยเคร่งครัด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร