:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

21 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_669_26_55_530.pdf