:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: นิลลา BCGโมเดล ปลานิล แปรรูปโปรตีนจากเนื้อปลานิลแท้ 100%

22 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

นส.ปิยฉัตร  คำวัง  40/1  ม.9 ต.แม่ปืม  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือพะเยา (นิลลา) โทร.0948619978

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร