:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื่อแม่ลำไย

22 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

นางลำไย  แก้ววัง  (เสื่อแม่ลำไย)  170/2 ม.13 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 
Tel.  0848799204

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร