:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน เซรามิค ”เฮือนปฏิมาเซรามิค”(detail of products)

22 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

”เฮือนปฏิมาเซรามิค”(detail of products)
66หมู่10 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร 081 9609859,082 8893106

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร