:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ติดต่อเรา

 
เทศบาลตำบลแม่ปืม
เลขที่ 112 หมู่ 9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-428087 ต่อ 11
โทรสาร (FAX) : 055-479612
E-mail : saraban@maepuem
Website : www.maepuem.go.th 
Socail Network : Faceboook : ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ปืม

 

แผนที่เทศบาลตำบลแม่ปืม

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น