:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่ปืมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

27 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_195_13_42_953.pdf