คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าว-คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล

 

สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม จะมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว