คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง











 

ku pe

 

opdc

ข่าว-คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล

 

สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม จะมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว