คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

22450804 1418199374900940 902276971 o

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ปืม ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา