คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

26793975 1450051905120456 1452355874 n

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม มอบหมายให้ นายดนัย มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา และนักพัฒนาชุมชน ตลอดจนสมาชิกชมรมคนพิการตำบลแม่ปืม โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ของจังหวัดพะเยา ในเรื่อง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม เป็นหน่วยงานที่จัดการบริการสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา