คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

32222639 1620632794657596 1414816180681572352 n

วันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ปืมได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี่, เรื่องการจัดการขยะตามหลัก 3RS และเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้นำคณะศึกษาดูงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้านงานการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี่ และเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงสีข้าว และเทศบาลเมืองหนองคาย ศึกษาดูงานเรื่อง งานกองทุนขยะรีไซเคิล และงานโรงเรียนชราบาล เพื่อนำความรู้และต้นแบบที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ปืมต่อไป