คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาเรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 /การโอนประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /การพิจารณายกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา