คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท.(Local Performance Assessment :LPA)จากคณะทำงานประเมิณฯ ของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา