คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ปืมได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปืม ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน สำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพที่ได้ยื่นประสงค์ขอรับเป็นเงินสด ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปืมทั้งหมด 18 หมู่บ้าน