คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

91025618 238837933953288 7755919773535305728 n

แบบลงทะเบียนข้อมูลที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลแม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา(การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)(COVID-19)