คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลแม่ปืม นำทีมโดยนายสนั่น สถิตคุณากูล นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปืม ลงพื้นที่ตลาดสดบ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปืม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 และการเฝ้าระวัง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และได้แจกหน้ากาก( face slide)และหน้ากากผ้า ให้กับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายตลาดเช้านี้

 

 

 

เวลา 08.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปืม ได้ดำเนินการล้าง ทำความสะอาด ตลาดสดสดบ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปืม เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019