คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่ปืมได้ประชุม ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล โดยเน้นย้ำเรื่อง การทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

99059112 690521555134709 447629883955216384 n

99113752 253818889284007 7629879573072576512 n 1

99123257 1887841938014752 4653361683828310016 n

100783856 270706221004666 5394176691222347776 n