คณะผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลแม่ปืมได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนตำบลแม่ปืม เพื่อวางแผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปืม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

24138912 1457431324311078 939810450 o

24167219 1457431327644411 1847164525 o

24167340 1457431334311077 1403831300 o

24169645 1457431330977744 121722581 o