คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวฝ่ายปกครอง

197693เทศบาลตำบลแม่ปืม จะทำการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่มารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ให้เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง จำนวน ๑ ฉบับ หรือถ้าหากให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจมารับเบี้ยยังชีพแทน ให้เตรียมบัตรประชาชนทั้งของตนเอง และของ ผู้ที่ตนจะมารับ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ สำหรับผู้พิการขอให้นำบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับผู้พิการ หากบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุ ขอให้ท่านได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวผู้พิการใหม่ด้วยค่ะ) หากขาดหลักฐานหรือเอกสารทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นอันขาด