คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวฝ่ายปกครอง

imagesCA96KOPAแจ้งประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลแม่ปืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

 ดูบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเบี้ย