คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

krut 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม

    ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปืม   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาล

ตำบลแม่ปืม   อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  จำนวน 5  โครงการ  ดังต่อไปนี้

  1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  1 รายละเอียด   ดังนี้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 1.80 x 1.80 x 5.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 300,000-บาท (สามแสนบาทถ้วน ) 

  1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  รายละเอียด  ดังนี้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 336,000-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  1. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่  5รายละเอียด  ดังนี้

-      งานประกอบการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ

-      งานเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตร ต่อนาที

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 895,700-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

             4.โครงการค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรทางลาดยางแบบผิวทางเคพซีพ(CAPE SEAL) สาย พย.2053  

สายบ้านสันต้นหวีด   หมู่ที่ 7     ระยะทางตลอดสาย    3.844   กิโลเมตร   ระยะทางที่ดำเนินการบำรุงรักษา 

0.590   กิโลเมตร    รายละเอียดดังนี้
- งานซ่อมบำรุงผิวจราจรทางลาดยางแบบผิวทางเคพซีล(CAPE  SEAL) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,950.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม 

ราคากลาง 540,000  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

         5.โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 6  

เอกสารแนบ
Download this file (24-1-60.pdf)24-1-60.pdf

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

12 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อ่านต่อ
20 พ.ย. 2561
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อ่านต่อ
20 พ.ย. 2561
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอยตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ปืม… อ่านต่อ
05 พ.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB1/2561 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคตอนกรีต สายสันป่ากว๋าว-บ้านสันหมื่นแก้ว… อ่านต่อ
05 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลแม่ปืม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคตอนกรีต สายสันป่ากว๋าว-บ้านสันหมื่นแก้ว จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,364 ตารางเมตร อ่านต่อ

สถิติการใช้งาน

104708
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
285
165
943
102127
3791
5767
104708

Your IP: 3.82.51.133
2018-12-19 18:33

Login Form