คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

krut 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม

    ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปืม   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาล

ตำบลแม่ปืม   อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  จำนวน 5  โครงการ  ดังต่อไปนี้

  1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  1 รายละเอียด   ดังนี้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 1.80 x 1.80 x 5.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 300,000-บาท (สามแสนบาทถ้วน ) 

  1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  รายละเอียด  ดังนี้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 336,000-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  1. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่  5รายละเอียด  ดังนี้

-      งานประกอบการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ

-      งานเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตร ต่อนาที

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 895,700-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

             4.โครงการค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรทางลาดยางแบบผิวทางเคพซีพ(CAPE SEAL) สาย พย.2053  

สายบ้านสันต้นหวีด   หมู่ที่ 7     ระยะทางตลอดสาย    3.844   กิโลเมตร   ระยะทางที่ดำเนินการบำรุงรักษา 

0.590   กิโลเมตร    รายละเอียดดังนี้
- งานซ่อมบำรุงผิวจราจรทางลาดยางแบบผิวทางเคพซีล(CAPE  SEAL) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,950.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม 

ราคากลาง 540,000  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

         5.โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 6  

เอกสารแนบ
Download this file (24-1-60.pdf)24-1-60.pdf

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

08 มิ.ย. 2561
ประกาศ รายละเอียดงบประมาณและราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวัดระยะทาง ชนิดความละเอียดสูง อ่านต่อ
21 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ปืม อ่านต่อ
16 ส.ค. 2560
คำสั่งที่ 306 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
15 ส.ค. 2560
คำสั่ง ที่ 305 /2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ปืม ตามโครงการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น( Matching Fund) อ่านต่อ

สถิติการใช้งาน

092513
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
153
265
91302
1920
5686
92513

Your IP: 54.198.55.167
2018-10-16 00:08

Login Form