คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ฐานแผ่ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ปืม สังกัด เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 หลัง

เอกสารแนบ
Download this file (Fast B_W  scan to a PDF file_1.PDF)Fast B_W scan to a PDF file_1.PDF