คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

Sort By:
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 Download (, )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 Download (, )
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 Download (, )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 Download (, )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 Download (, )