คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

Sort By:
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) Download (, )
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 Download (, )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 Download (, )
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 พิ่มเติม (ฉบับที่ 2) Download (, )
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 Download (, )
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 Download (, )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 Download (, )
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 Download (, )
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 Download (, )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 Download (, )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 Download (, )