คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ

- ประกาศใช้และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 4 ปี 2561 -2564

- ประกาศใช้และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2561