วิสัยทัศน์ : “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงคุณธรรม”

แจ้งเหตุด่วน

เหตุด่วน! เหตุร้าย! อุบัติเหตุ

โทร. 054-428774

ตลอด 24 ชั่วโมง




บริการข้อมูล




คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือประชาชน


Download แบบคำขอ













ข่าวประชาสัมพันธ์


29 มี.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



ภาพข่าว/กิจกรรม











นายกเทศมนตรี

นายนฤนาท    ไฝเครือ



การจัดการความรู้ (KM)



แผนป้องกันการทุจริต



แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ปืม


ที่พักตำบลแม่ปืม


ของดีตำบลแม่ปืม






จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


เข้าชมวันนี้

320

เข้าชมเดือนนี้

11374

เข้าชมทั้งหมด

146123