คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปืม

nayok

นายสนั่น สถิตคุณากูล
นายกเทศมนตรี

 

 

nayok 1 nayok 4 copy
 นายดนัย  มณีจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพรรณา  แลสันกลาง
รองนายกเทศมนตรี
นายนพเดช  ไชยสาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายชุมพล คำปา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี