คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

สารสัมพันธ์ ทต.แม่ปืม

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สารสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560