คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

แผนการดำเนินงาน

Sort By:
รายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 Download (, )
ประกาศใช้-แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download (, )
ประกาศ-รายงานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย.61 Download (, )
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 Download (, )
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) Download (, )
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 Download (, )
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 Download (, )
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download (, )
รายละเอียดโครงการและราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 Download (, )
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download (, )
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download (, )
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download (, )
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download (, )
รายละเอียดโครงการและราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 Download (, )
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 Download (, )