คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ติดต่อเรา

- แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

 

 

 

 

- สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม เลขที่ 122 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- หมายเลขโทรศัพท์ - 054 -428087 ต่อ 11

- หมายเลขโทรสาร 054 -428087 ต่อ 12

- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - E-mail :infomaepuem.go.th