:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม
นายดำรงค์ฤทธิ์ เยี่ยมราษฎร์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืมรักษาราชการปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม
089-8542471