:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววัจน์ธนัง วัณฎ์กมล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
081-3516192