:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

วันที่ลงประกาศ: 26 ม.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_3_51_13_720.pdf