:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ปืม

วันที่ลงประกาศ: 10 ก.พ. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_4_51_49_679.pdf