:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ย. 2564

รายละเอียด:


file

purchases_file_6_52_21_13.pdf